• 031 422 3776
  • office@adevents.ro
  • Bd. Bucureștii Noi, nr. 136, București

Contact

office@adevents.ro

031 422 3776

Bd. Bucureștii Noi 136

DATE ALE COMPANIEI

 

ȘERBĂNESCU DAVID-ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Sediul social: Bulevardul Bucureștii Noi, nr. 136, sector 1, București

CUI: 47384285

Număr registrul comerțului: F40/6644/2022

 

ȘERBĂNESCU DAVID-ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ este operator de date cu caracter personal înregistrat cu numărul 214 / 2023